Món ốc được coi là đặc sản của Nha Trang, với vị thế gần biển nguồn hải sản giàu có. ...